Universitatea "Vasile Alecsandri" Bacău

Baza de date a cercetării științifice

Aplicație realizată în cadrul proiectului
CNFIS-FID-2020-0461 (UBc în WoS),
finanțat de Ministerul Educației și Cercetării prin CNFIS.